Fisersa Ecoserveis, SA té encomanada la tasca de netejar tots els espais públics amb els mètodes i mitjans que tot seguit es relacionen.

El nostre interès és mantenir  el millor nivell possible de neteja a  la via pública de Figueres.

Per tot això es disposa d’equips de treball i màquines especialitzades que optimitzen el rendiment i la eficàcia combinant les accions i els sistemes.

 • Escombrat manual
  La població es distribueix en barris, els quals tenen assignat un operari que escombra manualment les voreres, recull les papereres i quan correspon col·labora amb els equips de neteja mecànica.
 • Escombrat mixt
  Diàriament un equip format per una màquina escombradora de vials amb conductor i un operari d’escombrat manual actuen en dos barris, amb l’ajuda de l’operari del sector, a fi de dur a terme una neteja més profunda.
 • Escombrat manual amb vehicle auxiliar
  Per a la neteja dels sectors més allunyats, aquest equip s’hi desplaça amb un vehicle auxiliar i porta a terme l’escombrat manual.
 • Escombrat mecànic de vials
  De forma periòdica i rotativa,un conductor amb una màquina escombradora realitza diàriament la neteja de vials de dos barris.
 • Neteja mecànica amb aigua a pressió mixta
  Ocasionalment es fa una neteja profunda de paviments afectats per taques o acumulació de sediments (mercats, zones de vianants, etc.) mitjançant una màquina d’aigua a pressió a temperatura elevada.
 • Neteja mecànica
  En places i sectors més transitats s’utilitza ocasionalment un camió amb baldejadora per eliminar brutícia que no s’elimina amb l’escombrat convencional.
 • Neteja d’embornals
  Periòdicament i rotativament es fa una neteja sistemàtica de tots els embornals de la població a fi d’evitar-ne l’obturació perquè puguin complir la seva funció en els moments de pluja.
 • Tractaments complementaris
  Desratització i desinsectació de sectors públics i locals de propietat municipal.
 • Tractaments excepcionals
  Pla de nevades
  Neteja amb motiu d’actes públics
  Pla de sequera
  Neteja d’accidents

 

Neteja de carrers Escombradora mixta amb bufadors Peó de barri Neteja de la maquinària de neteja Jumper graffitis Màquines RAVO (amb fulles) Mercat de fruita i verdura Aquaspeed Neteja d’embornals Neteja mecànica amb aigua a pressió mixta

Recollida de residus

Horaris

Taxes

Envia’ns la teva consulta

Nom*

A/e*

Assumpte

Indica els motius de la teva consulta

FIGUERES ECOSERVEIS c/ Italia s/n - 17600 Figueres · Tel. 972 67 35 53 / 972 51 04 40 · ecoserveis@fisersa.es
Design by: iglésiesassociats