La recollida selectiva consisteix en la classificació dels diferents residus segons la seva composició en origen, per tal que puguin ser reciclats o tractats correctament.

Fraccions reciclables

Una part important dels residus sòlids urbans està constituïda per materials que poden ser seleccionats amb facilitat i que constitueixen matèries primeres recuperables: paper, vidre, envasos…També existeixen una sèrie de residus que per la seva composició estan catalogats com a especials i que per tant necessiten separar-se de la resta de deixalles per rebre un tractament correcte o permetre el reciclatge d’algun dels seus components.

 • Residus municipals ordinaris: paper, vidre, envasos lleugers, fracció orgànica
 • Residus municipals voluminosos: mobles vells, electrodomèstics

Per poder aprofitar totes les fraccions dels residus municipals susceptibles de ser valoritzades, cal que les recullis separadament de la resta, és a dir, cal que en facis recollida selectiva.

Què has de fer?

1r – Separa en origen les diferents fraccions valoritzables dels residus domèstics.

 • Material per al cubell de la fracció orgànica (grans productors)
 • Material per a la caixa de reciclables
 • Material per al cubell del rebuig

2n – Duu cada fracció al contenidor adequat.

 • Àrees de vorera
 • Fracció orgànica. També es recull per ser reciclada.
 • Rebuig (allò que no pot ser reciclat): es recull per disposar-ho de manera correcta.
 • Àrees d’aportació
 • El paper i el cartró
 • El vidre
 • Els envasos lleugers (llaunes, plàstics i brics). Tots els residus recollits són reciclats.
 • Els residus especials: piles i medicaments
 • Les piles usades, als contenidors que trobaràs als establiments comercials i oficines de l’Administració.
 • Els medicaments caducats o que no facis servir, a les farmàcies i centres d’assistència primària.

3r – Si no hi ha un contenidor específic per a una fracció, la pots dur a la deixalleria municipal, que és un centre de recollida selectiva de residus.

Deixalleria Municipal (c. Itàlia, s/n – Recinte firal)

Horari:

De dilluns a divendres* de 9 a 13.30 i de 14.30 a 18 hores.
Dissabte* de 9 a 13.30 i de 14.30 a 17.30 hores.
Diumenge de 10 a 12 hores.
* Excepte festius intersetmanals

Deixalleria mòbil
Horari: de 9 a 14 hores

On podem trobar la deixalleria mòbil?
Barri  Adreça   Dies
Nucli antic pl. Església 1r i 3r dilluns del mes
Centre pl. Josep Pla 2n i 4t dilluns del mes
Centre pl. del Gra 1r i 3r dimarts del mes
Horta Capallera av. Perpinyà 2n i 4t dimarts del mes
Habitatges del Parc c. Ramon i Cajal 1r i 3r dimecres del mes
Creu de la Mà ronda Sud 2n i 4t dimecres del mes
Culubret c. Ter  1r i 3r dijous del mes
Olivar Gran pl. J. Maurici 2n i 4t dijous del mes
M. Ham pl. Alcalà la Real 1r i 3r divendres del mes
Eixample pl. J. Bruguera 2n divendres del mes
Cendrassos pl. Lluís Companys 4t divendres del mes
Poble Nou pl. J. Sutrà 1r i 3r dissabte del mes
Vilatenim c. Margarida 2n i 4t dissabte del mes

L’esgotament dels recursos naturals i l’augment dels residus que produïm fan necessària una utilització més sostenible dels recursos i un canvi d’actituds envers la generació i gestió dels residus.

Per tal d’aconseguir-ho, la nostra activitat quotidiana i les nostres accions són decisives. A través d’una sèrie de comportaments podem aconseguir una ciutat ordenada, neta i eficient en l’ús dels recursos naturals.

Què pots fer per millorar l’entorn?

La millor solució, en tema de residus, per protegir l’entorn és llençar menys coses. Amb aquesta finalitat s’ha inventat la teoria de les tres “R”, que agrupa la filosofia que cal seguir per tal de fer una correcta gestió dels residus:

 • Reduir: el millor residu és aquell que no es genera. Cal evitar comprar productes d’usar i llençar així com articles amb molts embolcalls
 • Reutilitzar: sempre que ens sigui possible, hem d’aprofitar els materials que ja hem utilitzat per a altres finalitats. Per exemple, podem fer servir una caixa de bombons que ja ens hem menjat per guardar-hi coses, podem utilitzar els fulls escrits només per una banda com a bloc de notes, etc.
 • Reciclar: finalment, un cop esgotades les possibilitats anteriors, cal que a l’hora de llençar les escombraries, separem els diferents materials i els portem al contenidor corresponent.

La compra ecològica

Cada vegada que anem a comprar fem una sèrie d’eleccions que repercuteixen directament sobre el medi ambient. És important, doncs, que tinguem en compte una sèrie de normes:

 • Sempre és preferible comprar productes a granel per tal d’evitar embolcalls innecessaris
 • Cal posar atenció en el tipus d’envàs que comprem:
  • És preferible l’envàs de vidre retornable a qualsevol altre. Es pot reutilitzar fins a 40 vegades.
  • Les llaunes d’alumini són molt contaminants en la seva fabricació i reciclatge. Hem d’intentar evitar-les
  • És preferible comprar paper reciclat i lliure de clor. Estalvia grans quantitats de matèria, aigua i energia.
 • Cal evitar productes d’un sol ús
 • És més ecològic anar a comprar amb un carret de la compra o una cistella que demanar contínuament bosses de plàstic.
 • És millor comprar en envasos grans que petits (sempre que s’hagi calculat bé que es consumirà tot el producte abans no caduqui o es faci malbé).
 • En les mateixes condicions, és millor comprar una llauna serigrafiada que una que porti embolcall de cartró.

Mobles i estris vells

 • Servei concertat gratuït tres cops per setmana, de recollida domiciliària de mobles i trastos vells (domèstic) previ avís telefònic.
 • Aquest servei recull tot tipus d’objectes dels què et vulguis desfer, com ara sofàs, portes, mobles, cadires, etc.
 • Només has de trucar al telèfon 972 510 440 i deixar els mobles al carrer, al lloc i dia acordats telefònicament, entre les 13 h i les 14 h. La recollida s’efectuarà entre les 14 h i les 20 h del mateix dia.
 • Passarem a recollir gratuïtament els mobles o trastos vells dels quals et vulguis desfer.
 • Si és urgent pots portar els estris vells a la deixalleria.
 • Si tots participem en aquest servei i no deixem els mobles abandonats, millorarem la qualitat dels nostres carrers i aconseguirem una ciutat més neta, ordenada i respectuosa amb l’espai urbà.

Recorda: No està permès abandonar els mobles al carrer.

Rebuig

El “rebuig” és tot allò que no és reciclable: paper i plàstics bruts, paper d’alumini, restes d’escombrar, petits estris, cendra i burilles de cigarretes, restes de ceràmica, articles de pell, llana, cotó, etcètera.

Cal dipositar les escombraries en bosses al contenidor gris entre les 20 h i les 22 h.

 • Les bosses han d’estar ben lligades.
 • Les bosses han d’estar sempre dins el contenidor, mai al costat.
 • El contenidor només ha de contenir bosses.
 • Cal tancar els contenidors després de llençar-hi la bossa.
 • Quan tinguis residus especials, fluorescents, electrodomèstics vells… porta’ls a les deixalleries

Vidre

 • Al contenidor verd hi podem portar qualsevol tipus d’envàs de vidre (ampolles, pots, etc.).
 • Podem fer-ho a qualsevol hora del dia o de la nit.
 • Els vidres planers (finestres, miralls, etc.), cal portar-los a la deixalleria.
 • Cal netejar bé els recipients que continguin aliments per evitar males olors.
 • Treu els taps de les ampolles i pots.
 • També pots portar els teus envasos a la deixalleria. Allà podràs separar les ampolles de xampany i cava.

Recorda: cal posar els residus a dins del contenidor, mai al costat. Si els contenidors són plens, truca’ns al 972 510 440.

Paper i cartró

 • Al contenidor blau hi pots portar paper i cartró, per exemple:
 • Revistes
 • Diaris
 • Llibres
 • Capses i caixes
 • Plega els envasos de cartró, perquè ocupin menys espai al cubell.
 • Pots anar al contenidor a qualsevol hora del dia o de la nit.
 • El paper brut d’alumini s’ha de llençar al contenidor de rebuig.
 • No deixis les caixes de cartró al costat dels contenidors. Porta-les plegades de casa i posa-les a dins.
 • Si en tens un gran volum, porta-les a la deixalleria.

Recorda: Cal posar els residus a dins del contenidor, mai al costat. Si els contenidors són plens, truca’ns al 972 510 440

Envasos (gestionat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà)

 • Esbandeix i plega els brics abans de llençar-los.
 • Neteja els pots de iogurt i els recipients de plàstic que continguin menjar per evitar males olors.
 • Treu el tap de les ampolles d’aigua de plàstic i aixafa-les perquè ocupin menys espai.
 • Els envasos de plàstic, llaunes i bricks es poden barrejar; van tots al contenidor groc.
 • Si els contenidors estan plens, adreça’t a l’àrea d’aportació més propera per deixar-hi els residus i avisa’ns per poder passar nota als gestors i així  buidar-los més ràpidament.
 • La millor manera de reduir deixalles és comprar productes que tinguin quant menys envàs millor; aprofita els recarregables, retornables…
 • Quan facis una celebració a casa, separa els plats i gots de plàstic de la resta de les deixalles. Reutilitza’ls si pots.

Recorda: Cal posar els residus a dins del contenidor, mai al costat. Si els contenidors són plens, truca’ns al 972 510 440.

Piles

 • Les piles contenen metalls pesants que llençats incorrectament tenen greus conseqüències per al medi ambient.
 • Per evitar-ho cal tenir la màxima cura de no barrejar-les amb altres residus.
 • Donada la importància d’aquest residu molts establiments i entitats col·laboren en la recollida.

La fracció orgànica (Grans Productors)

A Catalunya cada persona genera més de 595 kg d’escombraries a l’any, dels quals prop de la meitat són residus orgànics.

Ara ja podem recollir selectivament la major part de la brossa. Ara fem compost a Catalunya. Amb la posada en marxa de diverses plantes de compostatge i la col·laboració de tothom podem fer molt. Per cada 100 kg de residus orgànics recollits selectivament obtindrem uns 30 kg de compost de qualitat.

El compost es podrà utilitzar:

 • Com a adob natural en les tasques agrícoles i de jardineria, per a la formulació de substrats.
 • Com a part dels projectes d’obra pública de les administracions (clausura d’abocadors, regeneració de talussos, pedreres, etc.)

Què és la fracció orgànica?

La fracció orgànica (restes de menjar, sobretot) representa al voltant d’un 38% del pes de les escombraries, és a dir, la major part.

 • En fas, tu, de fracció orgànica? SÍ
 • L’has de recollir de forma especial? SÍ
 • L’has de llençar a un lloc concret? SÍ
 • Se’n farà alguna cosa del que es reculli? SÍ

En definitiva, què separaràs com a fracció orgànica?

 • Restes de menjar i de la cuina. Restes de verdures, peles i restes de fruites, closques d’ou, de mariscs i de mol·luscs, closques de fruita seca, espines i restes de peix, ossos i restes de carn, menjar en mal estat, rosegons de pa, marro del cafè, tovallons de paper, herbes de fer infusions, taps de suro…
 • Restes del jardí de petites dimensions: fullaraca, rams de flors pansits, males herbes, gespa segada…
 • No barregis la fracció orgànica amb excrements d’animals, productes alimentaris líquids, bolquers, compreses, restes d’escombrar i altres residus valoritzables (vidre, envasos, paper i cartró, etc.).

Com s’ha de recollir la fracció orgànica?

Per obtenir un compost de qualitat, cal que facis correctament una recollida selectiva prèvia a la llar.

Els residus orgànics s’han de recollir prèviament a la llar en bosses preferentment compostables, com les de paper o les de plàstic, homologades per la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient.

Així evitem haver-les de separar i eliminem el risc de contaminar el compost amb materials no útils per als camps.

La deixalleria és un centre municipal on es recullen per separat els residus domèstics i els elements que ja no ens són útils a casa i que no podem dipositar en els contenidors habituals de recollida selectiva però que, en canvi, poden recuperar-se i reciclar-se.

També s’hi han de dur els que poden ser tòxics o problemàtics, per fer que rebin el tractament adequat i evitar que es dispersin i contaminin.

Els particulars, comerços i professionals poden dipositar els seus residus a la deixalleria abonant les taxes municipals aprovades anualment, si s’escau.

Què s’hi pot portar?

A la deixalleria hi ha diferents contenidors, on podem dipositar:

Radiografies, fluorescents, coles, vernissos, pintures, aerosols, medicaments, bateries, tòner de la impressora, electrodomèstics, aparells d’informàtica, piles, roba, ferralla, runes, mobles, electrodomèstics, embalatges de plàstic, neumàtics, productes de l’automòbil, olis minerals o vegetals.

Són materials que o bé es poden reciclar o bé són tòxics i perjudicials per al medi ambient, raó per la qual han de rebre un tractament especial i no s’han de llençar a les escombraries.

A les deixalleries hi portem:
Aerosols Paper i Cartró Electrodomèstics
Bateries Piles Runes
Envasos Pintures Olis minerals usats
Ferralla Plàstics Frigorífics
Fluorescents Rodes  Radiografies
Fusta Restes de poda Tòners
Medicaments Roba Estris vells
Olis vegetals Vidre

Com ho fem?

Un cop separats aquests residus a casa, ens arribem fins a la deixalleria a peu o en cotxe i els dipositem en els contenidors especials que hi trobarem.

També ens podem adreçar a la deixalleria mòbil els dies i llocs indicats.

esatadistiques_01_de_07 esatadistiques_02_de_07 esatadistiques_03_de_07 esatadistiques_04_de_07 esatadistiques_05_de_07 esatadistiques_06_de_07 esatadistiques_07_de_07

 

Recollida d'escombraries Deixalleria mòbil Contenidors soterrats Recollida de vidres Recollida d'objectes voluminosos Recollida selectiva de matèria orgànica Premsa de plàstics

Recollida selectiva de residus

Neteja viària

Enllumenat

Envia’ns la teva consulta

Nom*

A/e*

Assumpte

Indica els motius de la teva consulta

FIGUERES ECOSERVEIS c/ Italia s/n - 17600 Figueres · Tel. 972 67 35 53 / 972 51 04 40 · ecoserveis@fisersa.es
Design by: iglésiesassociats