Taxes

Quant s’ha de pagar a la deixalleria per a dipositar residus?
El Cost del dipòsit de residus a la deixalleria municipal és gratuït fins a una determinada quantitat a partir de la qual s’ha d’abonar un import. Aquests conceptes dependran del tipus de residu, segons s’estableix a la taula següent.

Com es pot pagar?
Es podrà pagar en efectiu o mitjançant targeta de crèdit

CATEGORIA DE RESIDU Aportació mensual gratuïta Cost excés a portació
Voluminosos 200 Kg 0,09 €/Kg
Plàstics no valoritzables (porexpan…) 10 Kg 0,05 €/Kg
Restes vegetals 200 Kg 0,06 €/Kg
Runes obres menors 100Kg 0,06 €/Kg
Ferralla i metalls Il·limitada Gratuït
Fustes 200 Kg 0,09 €/Kg
Tèxtils Il·limitada Gratuït
Paper i cartró Il·limitada Gratuït
Envasos plàstic Il·limitada Gratuït
Vidre Il·limitada Gratuït
Ampolles de cava Il·limitada Gratuït
Vidre pla 100 Kg 0,08 €/Kg
Vidre armat, glaçat i miralls 100 Kg 0,02 €/Kg
Pneumàtics categoria A Motos, scooters i derivats 2 Unitats 0,75 €/ut
Pneumàtics categoria B Turismes 2 Unitats 2,10 €/ut
Pneumàtics categoria C Camioneta, 4×4, pneum. de manutenció 2 Unitats 3,65 €/ut
Pneumàtics categoria D Camió, Agrícola 16-20’’ 2 Unitats 17,50 €/ut
Cables elèctrics Il·limitada Gratuït
Oli vegetal Il·limitada Gratuït
Oli mineral Il·limitada Gratuït
Filtres d’oli 3 Unitats 0,41 €/Kg
Bateries Il·limitada Gratuït
Pintures i vernissos 20 Kg 0,76 €/Kg
Dissolvents (halogentats i no halogenats) 20 Kg 0,81 €/Kg
Residus àcid i bàsics 20 Kg 0,67 €/kg
Pesticides i fitosanitaris 20 Kg 1,69 €/Kg
Piles Il·limitada Gratuït
Cartutxos i tòners Il·limitada Gratuït
Reactius de laboratori (radiografies…) 20 Kg 1,21 €/Kg
Aerosols 20 Kg 1,69 €/Kg
Medicaments i cosmètics 20 Kg 0,45 €/Kg
Comburents (incloent bombones de càmping gas, butà…) 20 Kg 1,97 €/Kg
Envasos plàstic bruts (residu especial) 20 Kg 0,76 €/Kg
Frigorífics i aparells de fred domèstic 3 Unitats No s’admet excés
Grans electrodomèstics domèstics 3 Unitats No s’admet excés
Petits electrodomèstics domèstics immòbils 10 Unitats No s’admet excés
Monitors i televisors 4 Unitats No s’admet excés
Làmpades i fluorescents 25 Unitats No s’admet excés
Amiant i derivats No s’admeten No s’admet excés
Fotocopiadores No s’admeten No s’admet excés

L’admissió de residus a la deixalleria municipal quedarà supeditada al criteri del personal de la instal·lació.


Recollida de residus

Horaris

Taxes
FIGUERES ECOSERVEIS c/ Italia s/n - 17600 Figueres · Tel. 972 67 35 53 / 972 51 04 40 · ecoserveis@fisersa.es
Design by: iglésiesassociats