23/10/2015

Gestió dels Jardins de Figueres a l’Espai Terra de TV3

El servei de Parcs i jardins de Figueres destaca per a la seva aposta en les noves tecnologies.

Avui, gràcies a l’equip de l’Espai terra podem ensenyar-vos com es treballa la planificació en el manteniment dels espais verds amb la incorporació de dispositius mòbils d’actualització d’inventari.

 

Gràcies al dispositiu mòbil, en forma de tauleta electrònica, es pot disposar de tot l’inventari, a peu de carrer, podent introduir dades com l’espècie d’arbre, la superfície i la tipologia de les diferents arbustives, les jardineres que hi ha a l’espai públic, les característiques dels sistemes de reg, entre d’altres.

Totes aquestes dades es poden consultar, essent una informació oberta als veïns i a tothom qui vulgui conèixer amb més profunditat la ciutat.

 

Quins arbres tenim davant de casa?  Com es diuen les flors que hem vist al passar? Quina espècie d’arbre és la més nombrosa?, Quants arbres fruiters tenim a Figueres?

Obrint el link dels espais verds de Figueres podrem navegar i obtenir totes aquestes dades.

 

També podem localitzar uns arbres que destaquen per alguna qualitat especial,  són els que estan marcats de color vermell en el plànol interactiu.

Els arbres especials es poden visitar seguint uns itineraris detallats en el  Llibre Els arbres de Figueres. Viñas, C. i Viñas, J. (2009) Figueres, Brau edicions.

 

Al disposar d’aquest inventari detallat, permet al servei de jardineria fer les comandes de material segons superfícies o unitats d’arbres en concret, poder registrar les feines realitzades sobre cada zona verda, disposar d’una imatge real de tota la ciutat sabent les dimensions exactes, l’abast de l’àmbit escollit o el nombre d’elements que el forma, sense descuidar-nos-en cap.

 

En resum, la ciutat disposa d’una gran eina de treball…

 

Per accedir a la pàgina web d’espais verds de Figueres:

http://espaisverds.figueresecoserveis.net

 

Per accedir al plànol interactiu:

http://espaisverds.figueresecoserveis.net/app/

Agraïm a l’equip d’Espai Terra i a la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), la confiança dipositada en nosaltres per a mostrar a la ciutadania, les diferents eines de què disposem per a mantenir els espais Verds de Figueres en bones condicions de manteniment, podent disposar d’un històric de referència.

 

Podeu veure-ho a TV3

FIGUERES ECOSERVEIS c/ Italia s/n - 17600 Figueres · Tel. 972 67 35 53 / 972 51 04 40 · ecoserveis@fisersa.es
Design by: iglésiesassociats