30/11/2022

Recollida de residus

La recollida selectiva consisteix en la classificació dels diferents residus segons la seva composició en origen, per tal que puguin ser reciclats o tractats correctament

FIGUERES ECOSERVEIS c/ Italia s/n - 17600 Figueres · Tel. 972 67 35 53 / 972 51 04 40 · ecoserveis@fisersa.es
Design by: iglésiesassociats