30/11/2022

Taxes

El cost del dipòsit de residus a la deixalleria municipal és gratuït fins a una determinada quantitat a partir de la qual s’ha d’abonar un import. Aquests conceptes dependran del tipus de residu, segons s’estableix a les taules adjuntes

FIGUERES ECOSERVEIS c/ Italia s/n - 17600 Figueres · Tel. 972 67 35 53 / 972 51 04 40 · ecoserveis@fisersa.es
Design by: iglésiesassociats