Els espais verds públics municipals de Figueres, requereixen d’un manteniment integral d’alta eficiència. Fisersa Ecoserveis, SA disposa dels mitjans tècnics i humans qualificats per aconseguir-ho.

Concretament, les tasques desenvolupades pel Servei de Parcs i Jardins són la neteja, manteniment i conservació de totes les zones enjardinades, places, parcs i espais urbans semiforestals. Per això s’ha distribuït la població en cinc grans sectors, els quals tenen assignats de forma permanent grups de treball que executen les tasques de neteja, reg, desbrossament, adob, replantació, etc.

Addicionalment, altres equips de reforç duen a terme en els diferents sectors tasques més especialitzades o de recolzament, en funció de les necessitats i de les èpoques de l’any, com poden ser la poda, la sega de gespa, l’aplicació de productes fitosanitaris, etc.

També cal esmentar que existeix un conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Figueres amb la Fundació Privada Altem, sota la supervisió de Fisersa Ecoserveis SA, per a la realització de certes tasques de manteniment en sectors establerts, cosa que permet integrar en l’àmbit laboral equips de treball de persones amb disminució, amb resultats que es poden destacar com a molt satisfactoris.

En qualsevol cas, la col·laboració ciutadana, el civisme i el respecte pels béns comuns són indispensables perquè la nostra tasca obtingui els resultat que tots esperem.

 

Retall de tanques Sega Hustler Desbroç amb fil Sega de gespa Poda arbrat amb elevador Desbroç amb tractor Programació i manteniment de recs Tractament de palmeres Plantació

Recollida selectiva de residus

Neteja viària

Enllumenat

Jardins

Envia’ns la teva consulta

Nom*

A/e*

Assumpte

Indica els motius de la teva consulta

FIGUERES ECOSERVEIS c/ Italia s/n - 17600 Figueres · Tel. 972 67 35 53 / 972 51 04 40 · ecoserveis@fisersa.es
Design by: iglésiesassociats