28/09/2015

Servei de neteja extraordinària de regs i rieres

Habitualment abans dels períodes previsibles de pluja intensa, es realitza una sèrie de treballs de neteja especials de la riera central de la població en el seu tram inicial descobert  – Barri del Culubret –  en que cal retirar restes d’arrossegaments de les pluges així com tota mena d’objectes que per actes incívics, acaben dins d’aquesta artèria principal, i que podrien ocasionar greus obturacions del sistema en cas de pluges intenses.

D’altra banda també s’ha realitzat la neteja especial sota el pont del riu Manol, que també a causa d’aquests abocaments incontrolats fruits del incivisme, poden produir greus conseqüències, a causa de l’obturació o disminució de capacitat de transport d’aigua de la llera del riu.

FIGUERES ECOSERVEIS c/ Italia s/n - 17600 Figueres · Tel. 972 67 35 53 / 972 51 04 40 · ecoserveis@fisersa.es
Design by: iglésiesassociats