10/07/2015

Substitució de l’enllumenat al C/M.Cinto Verdaguer

S’ha realitzat el projecte de millora d’aquest vial que ha substituït antigues llums de jardí amb làmpada contaminant d’alta potència (vapor de mercuri 250w) per lluminàries d’alt rendiment de led (100w) a major alçada que permet abastar el vial i ambdues voreres amb un nivell d’il·luminació adient a aquesta via de circulació tan important.

FIGUERES ECOSERVEIS c/ Italia s/n - 17600 Figueres · Tel. 972 67 35 53 / 972 51 04 40 · ecoserveis@fisersa.es
Design by: iglésiesassociats