29/05/2015

Instal·lació de pilones al c/ Narcís Soler

S’està fent una substitució progressiva dels punts de llum contaminants (globus), per pilones amb balisa amb llum de led.  Aquesta millora ve a complementar a la realitzada a l’altre lateral (Plaça de la Música i entorn), que malgrat ja dona uns nivells d’il·luminació suficients al vial, no es podia desmuntar a causa de la instal·lació que alimenta altres trams i sectors. Amb aquesta millora permet mantenir la instal·lació en funcionament, amb un baix consum energètic ( s’ha passat de 70w a 10w per punt), millorant les referencies visuals nocturnes d’aquesta vorera.

FIGUERES ECOSERVEIS c/ Italia s/n - 17600 Figueres · Tel. 972 67 35 53 / 972 51 04 40 · ecoserveis@fisersa.es
Design by: iglésiesassociats